Select Page

Regien Cox KRAFT

3/10 – 9/11
Tirs – Fre: 11 – 17
Lør – Søn: 12 – 16
Vernissage:
3/10: 18.00
 
 

Prosjektet er et forsøk på å fysisk konstruere tanker som ikke kan uttales, å bygge det uutsigelige – dette er Sky Travellers. Det kreves en katalysator, en igangsetter av struktur som kan starte prosessen med å materialisere tanken i rommet. Katalysatoren jeg har funnet er en Warhoop, en slags varde, sammensatt av et ikke helt tilfeldig sammensurium av gjenstander, som relaterer seg til tanken på en nærmest tankeløs måte. Tanken jeg forsøker å konstruere er umulig å uttrykke i ord, den kan ikke fattes (den kan anes, kanskje føles, som en stemning eller et sted). Sky Travellers er sammenstillingen av disse fortettede, uutsigelige tankene i rommet. De er konstruert av funnede objekter satt sammen med forskjellige teknikker. Det er materialenes tilstedeværelse som definerer essensen i uttrykket. Konstruksjonene svever som Drabanter i rommet, satt inn i en slags planetarisk system der midtpunktet er meg (Theodor) og der det hersker et hierarki i forhold til Drabantens/tankens nærhet eller tyngdefelt.

The exhibition room will be filled with the continuously changing landscape of the sky-travellers and the balanced movement of gravity between these masses. This gives me the opportunity to create visible sky-lines that consist of roads passing by, absorbed with experience of live. All connecting points to the sense of life. 

 
KRAFT
Vågsallmenningen 12
kraftkunst.no
kraft@kraftkunst.no