Select Page

08/05/2017 

Åpningstider:

Man kl. 20:00–00:00

Prøverommet er noe mer enn et visningsrom; det er et uformelt og levende alternativ til de etablerte institusjonene i Bergen, der kunstnere og andre kulturinteresserte møtes for å presentere, bruke og utforske billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing med og for et publikum.

Denne våren ønsker vi å utforske rommet som en sosial konstruksjon. Ved å finne alternative steder for visning av kunst åpnes det opp for rom som tåler overskridelse og virker utover seg selv. Når rommet integreres i en delt opplevelse kan definisjoner utvides. Gjennom de ulike visningsstedene håper vi det kan skapes øyeblikk og erfaringer som gir et inntrykk av kunsten som fri og tilgjengelig!

Har du spørsmål eller ønsker å benytte, utforske eller vise noe på prøverommet kan du kontakte Kristina Melbø Valvik, koordinator for prøverommet.

Every other Monday prøverommet brings life to a variety of art expressions; pictorial art, performance, literature, video art, installation art, dance, photo, theatre and more.
Young artist and art interested people gather to explore and move forward on the underground scene in Bergen.

Østre

Østre Skostredet 3

http://bit-teatergarasjen.no/proeverommet