Select Page

5.2 Landmark

19.2 Cornerteatret

5.3 Tag Team Studio

9.4 Østre

23.4 JUBILEUM 20 ÅR Studio Bergen

Prøverommet er noe mer enn et visningsrom; det er et uformelt og levende alternativ til de etablerte institusjonene i Bergen, der kunstnere og andre kulturinteresserte møtes for å presentere, bruke og utforske billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing med og for et publikum.

Every other Monday prøverommet brings life to a variety of art expressions; pictorial art, performance, literature, video art, installation art, dance, photo, theatre and more. Young artist and art interested people gather to explore and move forward on the underground scene in Bergen.