Select Page

Åpningstider:
man kl. 20–00

07/10/2019– Prøverommet på Belgia

 16/09/2019– Prøverommet på Landmark

18/11/2019– Prøverommet på KODE

KODE
Rasmus Meyers allé 9
http://facebook.com/proverommetside

09/12/2019 – Prøverommet på Tag Team Studio

Tag Team Studio
Møllendalsveien 17
http://facebook.com/proverommetside

Prøverommet er noe mer enn et visningsrom; det er et uformelt og levende alternativ til de etablerte institusjonene i Bergen, der kunstnere og andre kulturinteresserte møtes for å presentere, bruke og utforske billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing med og for et publikum.

Prøverommet har eksistert som en selvstendig enhet ved siden av den ordinære driften til BIT Teatergarasjen siden 1998. Prøverommet er støttet av Bergen Kommune.

Send en kort beskrivelse om hva du ønsker å presentere eller utforske til Prøverommet:
proverommet@bit-teatergarasjen.no.

Every other Monday Prøverommet presents a variety of artistic expressions; visual art, performance, literature, video art, installation art, dance, photo, theatre and more. Young artists and art aficionados gather to explore the underground scene in Bergen.

Prøverommet has existed as an independent entity in addition to BIT Teatergarasjen’s regular programme since 1998. Prøverommet is supported by Bergen municipality.

Send a short description of what you would like to present or explore to Prøverommet:
proverommet@bit-teatergarasjen.no.