Select Page

19.06.2020 – 08.08.2020

Åpningstider:
Tirsdag – fredag: 11- 16
Lørdag – søndag: 12-16
Mandag: stengt

KRAFT Bergen, Prosjektrommet
Vågsallmenningen 12
http://kraftkunst.no


Fargo er opprinnelig fra Israel, hun bor og virker i Berlin. Hun tok sin Master på Royal College of Arts i London i avdeling for keramikk og glass. Hun har en utpreget internasjonal karriere, med deltakelse i Collect Art Fair (London), Zona Maco Art Fair og Milano Art Fair i 2018.
Til utstillingen på KRAFT vil hun vise arbeider som gjennom form og tekstur danner en faux natur-inspirert installasjon som refererer til naivitet og syn- tetikk, ikke i et dystopisk perspektiv, men heller med en aksept og nysgjerrighet rundt.


English
Fargo is originally from Israel, but lives and works in Berlin. She has her Master’s Degree from the Royal College of Arts in London, Department for Ceramics and Glass. She has a distinct international career, with participation in Collect Art Fair (London), Zona Maco Art Fair og Milano Art Fair in 2018.
For her exhibition at KRAFT she will show works that – through form and texture – forms a faux nature inspired installation that refer to naïvety and synthetics, not in a dystopic perspective, but rather with an accept and curiosity.