Select Page

Salon de Bergen - Salongen

Vernissage & konversasjon
25/9: 20.00 – 23.00

Hjertelig velkommen til en gledens aften i kunstens (2) og konversasjonens (3) ånd; en maleri- og fotoutstilling i god gammeldags parisersalongstil fra gulv til tak, samt lansering av nye nettsider og ny logo. Vi oppfordrer gjestene til aktiviteter som deklamering, musisering og diskutering. Med kun 15 kvm gulvflate, men nærmere 4 meter takhøyde, ligger forholdene til rette for den intime konversasjon og den frie meningsutveksling (4). Å utveksle elskverdigheter blir satt høyt. Salongen ledes av Maria & Marie (5).

Spesielt inviterte gjester:

–  Ingis; designer av de nye nettsidene samt logo
–  Hans Philip Eide; programmerer av Salongens nye nettsider
–  Henning Bergsvåg; forfatter og for anledningen Salongens litterære kapellmester

NÅR:    Torsdag 25. september kl. 19-23

(1)     Salon på fransk kan bety både salong som i møtested for kunstnere og politikere for meningsutveksling og som i utstilling.

(2)     Salon de Paris, var en årlig utstilling i Paris som skulle vise det nyeste innen samtidskunsten. I perioden fra 1784 til 1890 ble den arrangert hvert eller hvert annet år og var da den viktigste faste kunstbegivenheten i verden. Siden oppstod det konkurrerende utbryterutstillinger, og Salongen skiftet navn og profil.

(3)     I de aristokratiske salongene dyrket man konversasjonskunsten og den vittige, paradoksale og snedige formuleringen, og en rekke selskapsleker gikk ut på å lage raffinerte korttekster. I salongene gjaldt det å antyde fremfor å fullføre en tanke, og legge til rette for dialog fremfor monolog. Dermed oppstod en antydningens kunst – den subtile formulering, viddet, paradokset og gåten. Det er blitt sagt at deltakerne drev med sosialt samvær som kunstverk. Samtalene hadde en klar sosial funksjon, men de fungerte også som en slags kammermusikk.

(4)     Meninger som var undertrykt av sensur kunne ofte ytres fritt innen salongens fire vegger. Salongen ble et forum for fri meningsutveksling. Tendensen var at salongene ble avholdt i relativt små rom for å lette den intime konversasjonen. Hovedformålet var å snakke sammen – om ulike kulturelle uttrykk, nyheter, skandaler osv, men med vekt på å få frem nyanser, å analysere, i en slags undersøkende psykologi. Salongene inspirerte forfattere til å skrive tekster som lå nært opp mot samtaler.

(5)     Det at salongene ofte ble ledet av kvinner bidro til en frisetting av menneskelig og samfunnsomformende potensiale. Det ble en regelmessig samling i øyeblikks likeverd og full frihet. De møttes for fornøyelsens skyld, ikke for en utvendig og konkret glede, dans, måltider og forestillinger (selv om disse atspredelsene ikke var utelukket), men for den rene gleden som skapes når ånder møtes som beriker hverandre gjensidig gjennom kontakten og tilskynder hverandre å yte sitt beste i det de produserer.

Salongen – rom for kunst
Nykirkeallmenningen 7
romforkunst.com
salongen@romforkunst.com