Select Page

 

Plattform er Bergen Kunsthalls egen forelesningsserie knyttet til vårt utstillingsprogram og øvrige samtidige diskusjoner.

Bilder har aldri før vært i så fri sirkulasjon som i dag. De har heller aldri vært så strengt kontrollert. I likhet med fotografiets fødsel, har digital reproduksjon skapt nye muligheter for duplisering og forbruk av bilder, noe som både gir større utbredelse og lettere tilgang. Men denne massedistribusjonen fører også til bekymringer omkring autentisitet og eierskap.

I denne forelesningen utforsker Erika Balsom hvordan kunstnere gjennom historien og frem til i dag forholder seg til det bevegelige bildet med tanke på reproduksjonsproblematikken. Hvordan ville historien til det bevegelige bildet i kunsten se ut dersom den skulle gjenfortelles med et sirkulasjonsperspektiv?

Dette Plattform-arrangementet er organisert i forbindelse med utstillingen til Beatrice Gibson «I Couldn’t Sleep In My Dream» i Bergen Kunsthall (25.1. – 31.3.2019). Erika Balsom er bidragsyter til boken som utgis i forbindelse med utstillingen, sammen med Mason Leaver-Yap og Irene Revell.

Erika Balsom er førsteamanuensis i Film Studies and Liberal Arts ved King’s College London. Hennes bok After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation, ble utgitt av Columbia University Press i 2017. Hun er forfatter av Exhibiting Cinema in Contemporary Art (2013), medredaktør av Documentary Across Disciplines (2016), og en hyppig bidragsyter til magasiner som Artforum, Frieze og Sight and Sound. Hennes forskningsartikler er blitt publisert i tidsskrifter som Cinema Journal, Screen og Gray Room, og hun har bidratt til utstillingskataloger for kunstnere som Sarah Sze, Candice Breitz og Rachel Rose. I 2017 var hun international curator in residency ved Govett-Brewster Art Gallery/Len Lye Centre på New Zealand, noe som resulterte i filmprogrammet og publikasjonen An Oceanic Feeling: Cinema and the Sea i 2018. Samme året ble hun også tildelt Leverhulme-prisen og Katherine Singer Kovacs essaypris fra Society for Cinema and Media Studies.

Platform is Bergen Kunsthall’s lecture series connected to our exhibition programme and wider contemporary debates.
Plattform har gleden av å invitere til et foredrag med kurator, forfatter og filmforsker Erika Balsom: «Circulation and its Discontents – The Moving Image in Art, Between Rarity and Reproducibility».

Plattform is happy to invite you to a talk by the curator, writer and film scholar Erika Balsom: “Circulation and its Discontents – The Moving Image in Art, Between Rarity and Reproducibility”.

Images have never been as freely circulated as they are today. They have also never been so tightly controlled. As with the birth of photography, digital reproduction has created new possibilities for the duplication and consumption of images, offering greater dissemination and access. But this mass-distribution also stirs anxieties concerning authenticity and ownership.

In this talk Erika Balsom questions how historically and now artists are engaging with the moving image amongst these issues of reproducibility. What might the history of the moving image in art look like if retold through the lens of circulation?

This Plattform event is organised for the exhibition ‘I Couldn’t Sleep in My Dream’ by Beatrice Gibson in Bergen Kunsthall (25.1. – 31.3.2019). Erika is contributing to the forthcoming book published for the exhibition, alongside new essays by Mason Leaver-Yap and Irene Revell.

Erika Balsom is a senior lecturer in Film Studies and Liberal Arts at King’s College London. Her book After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation, was published by Columbia University Press in 2017. She is the author of Exhibiting Cinema in Contemporary Art (2013), the co-editor of Documentary Across Disciplines (2016), and a frequent contributor to magazines such as Artforum, frieze, and Sight and Sound. Her scholarly work has appeared in journals including Cinema Journal, Screen, and Grey Room, and she has contributed to exhibition catalogues for artists including Sarah Sze, Candice Breitz, and Rachel Rose. In 2017, she was the international curator in residence at the Govett-Brewster Art Gallery/Len Lye Centre, New Zealand, resulting in the 2018 screening programme and publication An Oceanic Feeling: Cinema and the Sea. In 2018, she was awarded a Leverhulme Prize and the Katherine Singer Kovacs essay award from the Society for Cinema and Media Studies.