Select Page

25/01/2019 – 31/03/2019

Åpningstider:

tue– €sun kl. 11–17

€“thu kl. 11–20

Vernissage:

Peter Wächtler jobber i en rekke medier; bronse, keramikk, tegning og video. Men på mange måter kan «historiefortelling» beskrives som hans viktigste kunstneriske materiale. Hans arbeider antyder ofte en fortelling, med dyr eller menneskelige figurer i animasjonsaktige fremstillinger. Arbeidene bruker og tilpasser elementer som er lånt fra fiksjon og folklore, knyttet til både spesifikke tradisjoner og folkelige fortellinger, og materialiserer måtene en historie kan fortelles på, like mye som historien selv.

Til utstillingen på Bergen Kunsthall har Wächtler skapt en rekke distinkte rom, hver med en gruppe arbeider som (bokstavelig talt) bebor rommene i form av forskjellige karakterer. Gjennom skulptur og tegning opptrer ulike dyr og mytologiske skapninger, som alle inntar positurer hvor de ser ut til å gå i skjul eller kaste slør over seg selv, som for å beskytte seg mot betrakterens blikk; gjerne utført i en dansende bevegelse, eller som et uttrykk for eremittens selvopptatthet. Videoen Untitled (Clouds) (2018) viser en ensom drage med en stråhatt som skuer utover en uttørket ødemark, satt mot en bakgrunn av fargerike skyformasjoner. De lydløse bildene er ledsaget av en undertekst som beskriver overveielser og refleksjoner underveis, utført i en springende stil. Vi følger klager, usikkerhet og hybris, der hint og ironiske parafraser lånes fra en rekke populære kilder, mens skapningen, som så mange av Wächtlers hovedpersoner, fortsetter ufortrødent videre. Verkene skaper et tvetydig forhold mellom fremdrift og tilbaketrekning, og vektlegger refleksjon over menneskelig subjektivitet i all sin kompliserte form.


For his exhibition at Bergen Kunsthall, Wächtler will assemble a series of distinct spaces, each presenting a group of works that (literally) inhabit the rooms in the shape of different characters. A group of animals and mythological creatures, in the form of sculptures and drawings, all share the gesture of casting a shadow on themselves, or veiling themselves, as if to protect them from a gaze, in dancing motion or with the self-absorption of a hermit. The video Untitled (Clouds) (2018) features a lonely dragon with a straw hat gazing across a dried wasteland in front of colourful cloud formations. The silent images are accompanied by a text in the subtitles, which reports on considerations and reflections, executed in a rambling style. We follow complaints, insecurities and hubris, borrowing in hints and ironic paraphrases from a variety of popular sources, while the creature, like many of Wächtler’s protagonists, keeps going. The works create an ambiguous relationship with acts of progression or withdrawal and offer reflections on human subjectivity in all its complexity.

Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers Allé 5, 5015 Bergen

Kunsthall.no