Select Page

04.09.2020 – 25.10.2020

Åpningstider:
Tir– Fre kl. 11–17
Lør– Søn kl. 12–16

Vernissage:
04/09 kl. 18:00 – 20:00

KUNSTHALL 3,14
Vågsallmenningen 12
https://www.kunsthall314.art/


“Anti-Terror Tour” er en utstilling som utforsker hvordan vi forbereder oss på angrep. Det oppfordrer oss til å revurdere den eksisterende logikken i territoriell forsvarspolitikk. Normen er å reprodusere stereotyper av etnisk profilering og bekjempelse av terrorangrep med sperringer og våpen. Voss-Knude kritiserer ikke bare denne stereotype tenkemåten og intervenering, men ønsker å bruke sin kunstneriske praksis for å bidra til fremtidig politikk.


English
“The Anti-Terror Tour” is an exhibition that explores how we prepare for attacks. It encourages us to rethink the existing logic of territorial defense politics. The norm is to reproduce stereotypes of ethnic profiling and fighting terrorist attacks with walls and weapons. Voss-Knude is not only criticizing this stereotypical way of thinking and operating, but is aspiring to use his artistic practice to contribute to future politics.