Select Page

 

27/09/2016 – 09/10/2016

Åpningstider:

Tir–søn kl. 11:00–17:00

Tor kl. 11:00–20:00

 

 

Bergen Kunsthall har invitert Per Platou og Ida Lykken Ghosh, som ledet driften av Videokunstarkivet fra 2012 til 2015, til å diskutere arkivarbeidet og dets systematikk og dilemmaer. I samarbeid med forfatter Lars Mørch Finborud presenterer de prosjektet ”JUTEGNASK” som ser nærmere på det etterlatte materialet etter den nylig avdøde kunstneren Anne-Elise Pettersen Hyndøy. Hun etterlot seg et kråkeslott fullt av ferdige og uferdige kunstverk, videokassetter, fotografier, brev og annet. I løpet av tre ukers arbeid, vil noe av dette materialet systematiseres og registreres. Hvordan lager man et utfyllende bilde av en kunstner og et menneske som skapte svært forskjelligartede uttrykk gjennom livet? Hvordan velger man arbeider, anekdoter, kontekster, biografisk og kunstnerisk materiale? Hva inkluderes og hva må utelates?

Upstairs: Bergen Kunsthalls residency-program inviterer organisasjoner til å ta over prosjektrommet i 2. etasje. Med denne tverrfaglige arenaen i husets kjerne som base, gjennomfører våre gjester intervensjoner utenfor bygningen på ulike steder i Hordaland.

Bergen Kunsthall has invited Per Platou and Ida Lykken Ghosh, who were running a pilot project Videokunstarkivet from 2012 – 2015 , to discuss archival work, its methodology and its dilemmas. In collaboration with the author Lars Mørch Finborud they present the project ‘JUTEGNASK’ (Junk Relics), which takes a closer look at the material left behind by the recently deceased artist Anne-Elise Pettersen Hyndøy. She left a ramshackle palace full of finished and unfinished artworks, videocassettes, photographs, letters and other objects. In the course of three weeks’ work some of this material will be systematized and registered. How does one build up an adequate picture of an artist and human being who created an extreme diversity of idioms throughout her life? How does one select works, anecdotes, contexts, biographical and artistic material? What should be included and what must be omitted?

Upstairs: Bergen Kunsthall´s residency program invites organisations to inhabit and
transform the public space on the 2nd floor. Using this multi- disciplinary arena created in the heart of the building as their base, our guests introduce various interventions beyond the building in other areas in the Hordaland region.

Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers allé 5

www.kunsthall.no