Select Page

 

28/09/2016

Åpningstider:

Ons kl. 20:00–23:00

 

 

Velkommen til en presentasjon, filmvisning og opplesning med Per Platou, Ida Lykken Ghosh og Lars Mørch Finborud i forbindelse med prosjektet “Jutegnask (eller: Kunsten, arkivet og livet – et forarbeid)”, som vil bli utviklet av kuratorene/kunstnerne i Bergen Kunsthall fra 27. september – 9. oktober i 2016.

28. september vil Per Platou og Ida Lykken Ghosh presentere ideene bak og dilemmaer knyttet til prosjektet, og vise ett av kunstverkene til Hyndøy, sammen med utvalgte verk fra Videokunstarkivet. Lars Mørch Finborud vil gi en kort innføring i begrepet “jutegnask”, med fokus på hvordan han har støtt på fenomenet i sitt virke som kurator og musikkhistoriker. Finborud vil også lese fra sin roman De svarte skiltene hvor jutegnask er et sentralt tema.

Bergen Kunsthall har invitert Per Platou og Ida Lykken Ghosh, som ledet driften av Videokunstarkivet, til å diskutere arkivarbeidet og dets systematikk og dilemmaer. I samarbeid med forfatter Lars Mørch Finborud presenterer de prosjektet ”JUTEGNASK” som ser nærmere på det etterlatte materialet etter den nylig avdøde kunstneren Anne-Elise Pettersen Hyndøy. Hun etterlot seg et kråkeslott fullt av ferdige og uferdige kunstverk, videokassetter, fotografier, brev og annet. I løpet av tre ukers arbeid, vil noe av dette materialet systematiseres og registreres. Hvordan lager man et utfyllende bilde av en kunstner og et menneske som skapte svært forskjelligartede uttrykk gjennom livet? Hvordan velger man arbeider, anekdoter, kontekster, biografisk og kunstnerisk materiale? Hva inkluderes og hva må utelates?

Please join us for a talk, film screening and reading with Per Platou, Ida Lykken Ghosh, and Lars Mørch Finborud in connection with the project “Jutegnask (eller: Kunsten, arkivet og livet – et forarbeid)”, which the curators/artists will be developing at Bergen Kunsthall from 27 September to 9 October 2016.

During the presentation on 28 September Per Platou and Ida Lykken Ghosh will be introducing the ideas and dilemmas behind the project, as well as screening one of Hyndøy’s artworks – “Katteperformance / Skulpturer på by’n” along with a few selected goodies from the archive. Lars Mørch Finborud will be giving a brief introduction of the term “Jutegnask” and its etymology, focusing on how he encountered the phenomenon in his own practice as a curator and music historian. Finborud will also be reading from his novel “The Black Signs” (“De svarte skiltene), where Jutegnask is a central theme.

Bergen Kunsthall has invited Per Platou and Ida Lykken Ghosh, who were running a pilot project Videokunstarkivet from 2012-2015, to discuss archival work, its methodology and its dilemmas. In collaboration with the author Lars Mørch Finborud they present the project “JUTEGNASK” (Junk Relics), which takes a closer look at the material left behind by the recently deceased artist Anne-Elise Pettersen Hyndøy. She left a ramshackle palace full of finished and unfinished artworks, videocassettes, photographs, letters and other objects. In the course of three weeks work some of this material will be systematized and registered. How does one build up an adequate picture o

Landmark

Rasmus Meyers Allé 5

www.kunsthall.no