Select Page

18/10-2019 – 27/10-2019

Vernissage: fredag 18/10 kl 19:00

Øvrige åpningstider:
Lør/søn 19/10-20/10 13:00-18:00
Lør/søn 26/10-27/10 13:00-18:00

Adresse: Lille Markeveien 15, 5005 Bergen

Per Kristian Nygård (f.1979) har en mangesidig praksis som inkluderer romlige installasjoner, skulpturer, grafikk og arkitektur.
Til utstillingen på Blokk har Nygård tatt utgangspunkt i et produkt som er vanlig i småskala byggeindustri, Scanblokken (en litt finere variant av Lecablokken).
Arbeidet er en undersøkelse av et for Nygård nytt materiale, et ikke-materiale som i arkitekturen skjeldent fremtrer usminket i sin opprinnelige form, som Nygård her undersøker de skultpurelle kvalitetene til.
“Jeg tenker på det som en skisse til et monument over en tilstand der økonomien er premisslevrandør for fantasien” sier Nygård.
Tematisk er Nygårds arbeide en pågående undersøkelse av mulige forståelser av sammenhengen mellom arkitektur (form) og ideologi (ide) og hvordan ideologier manifesterer seg i visuelle og formale utrykk rundt oss og blir et bilde på utopien.
I arbeidet sitt er han interessert i å bryte med det økonomiske språket. Tanken om hvordan de økonomiske metaforene omslutter oss og hvordan vi tenker, handler og definerer handlingsrommet vårt er en gjengående tema.

Nygård er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö (2010) og bor og arbeider i Trondheim , der han sammen med 5 andre familier har bygget sitt eget hus i et selvbyggerprosjekt på Svartlamon.
Nygård har tidligere stilt ut på NoPlace i Oslo, Akershus Kunstsenter, RAKE visningsrom i Trondheim, og deltatt på gruppeutstillinger ved Miró-senteret i Barcelona, og Hannover Kunstverein, ARoS, Århus Kunstmuseum og Trondheim Kunstmuseum.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond

https://www.perkristiannygaard.com/

https://blokkbergen.no/