Select Page

20/04/2018 – 29/04/2018

Åpningstider:

lør– €søn kl. 14–18

Vernissage:

20/04 kl. 18:00 – 20:00

Per Ellef Eltvedt (f.1987) fullførte våren 2017 sin bachelor ved Kunstakademiet i Trondheim. Han arbeider med maleri og skulptur, ofte i dialog med hverandre. Med utgangspunkt i materialet utvikler maleriene seg gjennom en stadig omarbeiding, hvor kunstneren tilslører virkeligheten og tilpasser den sin oppfatning.

Per Ellef Eltvedt (b.1987) graduated with a Bachelor from Trondheim Academy of Fine Art in summer 2017. His work consists of both painting and sculpture, often in dialogue. Working from a material-based point of view the paintings evolve from a constant reworking, in which the artist obscures reality in order to fit his own image.

Prosjektrom C4

C. Sundts gate 4

http://www.perellef.com