Select Page

20/05/2017 – 17/06/2017

Åpningstider:

Tir–lør kl. 12:00–16:00

Vernissage:

20/05 kl. 20:00 – 23:00

Pedro Gómez-Egañas nye skulptur iscenesetter et møte mellom det teknologiske og det eksistensielle. Han lager ofte skulpturer som beveger seg, og han iscenesetter dem på svært spesifikke måter. Ofte resulterer dette i fengslende opplevelser der publikum går inn i et spesialbygd og nøye utformet rom. Spørsmålet om hvordan det performative aspektet ved installasjonen konstruerer en annen opplevelse av tid, står sentralt i hans tenkning.

Following his research on automata and the pathos of machines, Pedro Gómez-Egaña’s new sculpture stages a meeting between the technological and the existential. He makes sculptures that move, and he stages them in very specific ways. He devise immersive experiences where the audience enters a purpose-built space, or a carefully crafted environment. The question of how the performative aspect of sculpture constructs another sense of time is central to his thinking.

Entrée

Markeveien 4b

entreebergen.no