Select Page

part wild horses

18/2 – 15/3
Tir-Søn//Tue-Sun: 11 – 17
Tor//Thu: 11 –20
 
 

part wild horses mane on both sides vever sammen elementer av musique concrète og live improvisasjon for å bygge opp skjøre, men likefult omsluttende klangunivers. For Bergen Kunsthall og Borealis 2015 vil de opprette et arkiv med lyder tatt opp i Bergen og andre steder. Arkivet vil inneholde feltopptak, funne lyder, donerte lyder og handlinger i rommet. Utformet som et kassett-bibliotek og en lydinstallasjon, vil arkivet også fungere som kildemateriale for et nytt flerkanals performance-stykke for improvisatører.

Upstairs: Bergen Kunsthalls nye residency-program inviterer organisasjoner til å ta over prosjektrommet i 2. etasje og forvandle det slik de ønsker. I husets kjerne skal det skapes en tverrfaglig arena i kontinuerlig forandring: fra åpent verksted eller forskningsstasjon, til forlagshus, klasserom eller popup butikk.

part wild horses mane on both sides weave together elements of musique concrète and live improvisation to build a fragile yet immersive sonic universe. For Bergen Kunsthall and Borealis 2015, they will establish an archive of recorded sounds from Bergen and elsewhere, comprising of field recordings, found sounds, donated sounds, and actions in spaces, taking the form of an audio cassette library and sound installation and serving as source material for a new multi-channel performance piece for improvisors.

Upstairs: Bergen Kunsthalls new residency program invites organisations to inhabit and transform the public space on the 2nd floor in whatever way they wish, creating a multi-disciplinary arena in the heart of the building: from an open studio or research station to a publishing house, classroom or pop-up shop. 

 

Bergen Kunsthall – Upstairs
Rasmus Meyers allé 5
bergen@kunsthall.no