Select Page

28.02.2020 – 01.03.2020

Åpningstider:
fri– lør kl. 18–24
lør kl. 01–18
søn kl. 14–18

Vernissage:
28/02 kl. 18:00 – 24:00

KUNSTGARASJEN
Møllendalsveien 15, 5009 Bergen
http://kunstgarasjen.no


“Hour” er en performance og kollektivt møte, kuratert av Pavana Reid hvor 24 kunstnere fra Norge, Norden og internasjonalt, migrerer til og samhandler i. Her deler de tid, rom og materialer over en 24 timers periode. Kunstnerne ankommer det felles rommet en etter en, på timeslaget hver time fra kl.18.00, og forblir i rommet i den gjenstående tiden av 24-timers perioden. Kunstnerne handler sammen og vil avslutte performancen samtidig. Den kollektive gruppe-performancen blir etterfulgt av et én-dags seminar som fokuserer på tid. “Hour” finner sted i Kunstgarasjen i Bergen fra 28th of February to the 1st of March 2020.

På vegne av Performance Art Bergen, har Reid organisert og deltatt i performance art improvisation events av og med PAB: Open Session. Inspirert av Belfast baserte Bbeyond Performance Art Monthly Meeting, PAB: Open Session er et gratis eksperimentelt kunst rom, åpent for alle kunstnere, utøvere og publikum som deler en interesse for performance-kunst. Innenfor rammen av performance-kunst som møtested og ideen om tid som et essensielt element
i performance art, har Reid utviklet performance-kunst prosjektet HOUR.

Disse 12 kunstnerne har blitt invitert til å delta; Alastair Maclennan UK, Marilyn Arsem US, Manuel Lopez ES, Chomphunut Puttha TH, John Court UK/FIN, Olga Prokhorova RU/FIN, Mad Floor Andersen DK, Gustaf Broms SE, Thomas Reul DE, Nieves Correa ES, Sinead O’Donnell IR, Ingeborg Blom Andersskog NO/SE . De gjenstående 12 kunstnerne vil bli valgt ut gjennom en Open Call.


English
Hour is a performance art, collective encounter curated by Pavana Reid into which 24 artists from Norway, Nordic and international countries migrate, interact within and share time, space and materials over a 24 hour period. The artists enter the shared space, one by one, on the hour, every hour and remain in the space for the 24 hour period. The artists perform together and will end the performance simultaneously. The collective group performance is followed by a one-day seminar focusing on time. Hour will take place at Kunstgarasjen in Bergen from the 28th of February to the 1st of March 2020.

On behalf of Performance Art Bergen, Reid has organised and participated in the performance art improvisation events PAB: Open Session. Inspired by the Belfast based Bbeyond Performance Art Monthly Meeting, PAB: Open Session is a free experimental art space, open to all artists, performers and public who share an interest in performance art. With this framework of performance art encounter and the idea of time as an essential element of performance art, Reid has developed the concept of the performance project HOUR.

These 12 artists; Alastair Maclennan UK, Marilyn Arsem US, Manuel Lopez ES, Chomphunut Puttha TH, John Court UK/FIN, Olga Prokhorova RU/FIN, Mad Floor Andersen DK, Gustaf Broms SE, Thomas Reul DE, Nieves Correa ES, Sinead O’Donnell IR, Ingeborg Blom Andersskog NO/SE have been invited to participate in BIPF 2020. The remaining 12 artists will be selected through an Open Call.