Select Page

08/05/2019 – 19/05/2019

Åpningstider:

ons– søn kl. 12–17

Vernissage:

Nordic Dummy Award er en årlig pris, som presenterer nye fotografiske trender i de nordiske landene, initiert for å stimulere til ny fotografisk produksjon innen feltet ved å styrke fotoboken som et selvstendig kunstnerisk medium.

Dummyene til de nominerte kandidatene har vært på turné og blitt stilt ut ved ulike institusjoner i de nordiske landene. I perioden 8.-19. mai kan du oppleve de ni dummyene i bokhandelen på Hordaland kunstsenter:

Øystein Agerlie (NO), Encyclopedia of Man
Celeste Arnstedt og Petter Wessel (DK / NO), Olivenbjerget
Theo Elias (SE), Smoke
August Eriksson (SE), Kaihogyo
Anna Hyvärinen (FI), Lost identity
Ole Nesset (NO), Unburdened Migration vinner NDA 2018
Steffen Kloster Poulsen (DK), 6 not taken // You Deserve Hell
Matilde Søes Rasmussen (DK), Uprofessionel
Tina Umer (SI), Danish Mountains

Nordic Dummy Award er organisert av Fotogalleriet, Oslo, og ble initiert av Fotogalleriet og Forbundet Frie Fotografer i 2012.

The Nordic Dummy Award is a unique annual prize established to present new photographic trends within the Nordic countries, and aiming to stimulate new photographic productions from within the field. The Nordic Dummy Award endeavours to do so by giving photo books a suitable space as an independent platform of artistic expression.

A jury selected a shortlist of candidates, whose work will be on an extensive tour throughout the Nordic countries. In the period 8-19 May you can experience the following dummies in the bookshop at Hordaland kunstsenter:

Øystein Agerlie (NO), Encyclopedia of Man
Celeste Arnstedt and Petter Wessel (DK / NO), Olivenbjerget
Theo Elias (SE), Smoke
August Eriksson (SE), Kaihogyo
Anna Hyvärinen (FI), Lost identity
Ole Nesset (NO), Unburdened Migration winner NDA 2018
Steffen Kloster Poulsen (DK), 6 not taken // You Deserve Hell
Matilde Søes Rasmussen (DK), Uprofessionel
Tina Umer (SI), Danish Mountains

The Nordic Dummy Award is currently managed by Fotogalleriet, Oslo, and it was initiated by Fotogalleriet and The Norwegian Association of Fine Art Photographers in 2012.

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17

www.kunstsenter.no