Select Page

 

28/10/2016 – 20/11/2016

Åpningstider:

Lør–søn kl. 12:00–16:00

eller etter avtale: 936 57 252.

Vernissage:

28/10 kl. 19:00 – 21:00

 

The solemn geographies of human limits
Maleri og skulptur

YONDER, som betyr fjernt men innen synsvidde, tar utgangspunkt i silhuetter av landskap. Utstillingen tangerer mellom å undersøke billedlige fremstillinger og videre persepsjon av disse gjennom omforming av silhuetter til tredimensjonale, håndterbare objekter. YONDER. The solemn geographies of human limits dreier rundt muligheter og begrensninger i måten vi erfarer omverdenen på, både kroppslig og mentalt.

Yonder , meaning distant but within sight , based on silhouettes of landscape . The exhibition tangent between investigating pictorial representations and further perception of these by the transformation of silhouettes to three dimensional , manageable objects . Yonder . The solemn GEOGRAPHIES of human limits revolves around the possibilities and limitations in the way we experience the world around , both physically and mentally.

Yonder, meaning distant but within sight, is based on silhouettes of landscape . The exhibition is investigating pictorial representations and further perception of these by the transformation of silhouettes to three dimensional manageable objects. YONDER. The solemn geographies of human limits revolves around the possibilities and the limitations in the way we experience the world around us, both physically and mentally.

www.ninagrieg.com

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3, 5037 Bergen

www.galleri.christinegaard.no