Select Page

15/02/2019 – 24/02/2019

Åpningstider:

lor– €søn kl. 12–16

tir–€“fre kl. 12–18

Vernissage:

15/02 kl. 18:00 – 20:00

Nina Grieg har sin bakgrunn fra maleri, og har de siste årene jobbet parallelt med maleri og skulptur.
Hun er opptatt av persepsjon, og referanser til natur og fysiske betingelser går igjen i hennes arbeid. Bak arbeidet med maleri og skulptur ligger en dyp fasinasjon for kunstens muligheter til å gjøre det forestilte om til noe konkret, som i sin ytterste konsekvens kan vise til det umulige.
Tematisk omhandler arbeidene mulighetene og begrensingene i måten vi erfarer omverdenen på, både kroppslig og mentalt, ofte med kroppen som referanse og målbar enhet i relasjon til omgivelser. Vår evne til å erobre disse erfaringsrommene undersøkes i møte med maleriske og skulpturelle problemstillinger gjennom formale forenklinger og omforminger.

Nina Grieg is working both with painting and sculpture. Perception, referencing nature and physical conditions is at the core of her work.

Visningsrommet USF

Georgernes Verft 12

https://usf.no/arrangement/utstilling-nina-grieg-mapping-the-interior/