Select Page

Nålens øye_2_0

10/10 – 4/1
Tirs – Sønd: 11 –16
Vernissage:
Fredag 10/10: 19.00
 

Broderte perler fra samtidskunsten.

De siste årene har en ny interesse for materialbasert kunst og håndverksteknikker gjort seg gjeldende i samtidskunsten. Som følge av denne vendingen har det å brodere fått ny aktualitet. Den broderte samtidskunsten forholder seg både til broderiets sosiale historie og til dets særegne egenskaper som handling og prosess. Hva betyr det å brodere i dag – og hva forteller den nye interessen for broderi om vår samtid? Gjennom et stort utvalg verk av norske og internasjonale samtidskunstnere, og innslag av eldre verk fra samlingene, ser utstillingen ”Nålens øye. Samtidsbroderi” nærmere på denne tendensen. Utstillingen tar opp tema som materialitet, tradisjon, fortelling, kjønn, makt og status, tid og minne.

Utstillingen er en samproduksjon mellom KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Kurator i Bergen: Frode Sandvik og Anne Britt Ylvisåker

Embroidered Pearls from Contemporary Art.

Recently a new interest in material-based art and hand-crafting techniques has emerged in contemporary art, and embroidery has gained new relevance. Embroidered contemporary art relates both to the social history of embroidery and to the nature of the medium itself, for instance that it is both an activity and a process.

What does it mean to embroider today – and what does the new interest in embroidery tell about the era in which we live? Through a large selection of works

by Norwegian and international contemporary artists, plus selected older works from the collections, the exhibition Eye of the Needle: Contemporary Embroidery looks into these questions, addressing themes such as materiality, tradition, story-telling, gender, power and status, and time and memory.

The represented artists include Regien Cox, Gunvor Nervold Antonsen, Ghada Amer and Reza Farkhondeh, Hans Hamid Rasmussen, Flore Gardner, Lars Sture, Erik Hellsten, Kimsooja, Orly Cogan, Siri Ensrud, Kristine Fornes, Maurizio Anzieri, Susan Collis, Jochen Flinzer, Elana Herzog, Anna von Mertens, Nava Lubelski and others.

Eye of the Needle is produced through collaboration between KODE and the National Museum of art, Architecture and Design. 

KODE 2
Rasmus Meyers allé 3
kodebergen.no
post@kodebergen.no