Select Page

poster

 

16/5 – 3/8
Tirs – Fre: 11 – 17
Lør – Søn: 12 – 16
1/7 – 3/8: Tirs – Søn: 11 – 15
Vernissage:
16/5: 18.00

Skal kunsten ha virkning ut over seg selv må den løftes ut av kunstmiljøet og inn i andre politiske og sosiale rom. For eksempel den norske Forsvarsledelsen, Stortingets spørretime, Dagsnytt 18 og Nord-Korea. Den tradisjonelle samtidskunsten opererer stort sett i en eksklusiv sfære som hevder seg gjennom å henvende seg til en relativt mindre homogen krets. Morten Traavik virker primært i det offentlige rom utenfor kunstinstitusjonene gjennom å utvikle situasjoner og nye formater for samtidskunsten. Han tematiserer en kompleks global virkelighet mer enn han kun poserer med en aksjonistisk metode.

I utstillingen UKUNST på 3,14 vises Traaviks genreblandende totalkunstverk og overskridende installasjoner, objekter, video og iscenesettelser fra 2010 frem til i dag. Nye performative verk introduseres i dagene før og på selve åpningen. Flere av verkene i utstillingen har tidligere funnet sted i forskjellige «ikke-kunstneriske» sammenhenger som lader verkene med enda flere betydningslag enn hva man vanligvis vil finne innenfor kunstinstitusjonen. Tittelen UKUNST kan leses på mange måter. Viktigst av alt kan Traaviks utstilling sees som et uttrykk for det kunstkritikeren og kuratoren Lucy Lippard fremhevet allerede i 1973 som at «the most exciting art might still be buried in social energies not yet recognized as art.» 

The exhibition at 3,14 presents new as well as work produced over the past 4 years. Traavik´s projects must be placed in the tradition of dematerialization of art, where art is seen as an action and focus on activity. Is it habit that makes Traavik keep his language within the bounds of art? Or discipline? Does Traavik intend and aim at affecting the world or more modified; making the art speak credible? Conceptualists once believed that the most exciting “art” might still come from investigation into social energies not yet recognized as art. Traavik is an artist who again and again plugs into the energies as fuel for his production and expansion of what “art” can mean, be and do.

Vågsallmenningen 12
stiftelsen314.com
post@stiftelsen314.com