Select Page

DSC_0485_lite

25/10 – 17/11
Tors – Søn: 12-17
Onsdag 30.10: 12-17
Vernissage: 25.10: 18.00
 

Dan Flavin (1933 – 96) var en amerikansk kunstner og minimalist som benyttet seg av fluorescerende lys som medium i sine arbeider. Gjennom å tilpasse masseproduserte, kommersielt tilgjengelige lysarmaturer etablerte han sin praksis gjennom stedsspesifikke installasjoner og skulpturer. Ved bruk av komplekse geometriske konstruksjoner har Flavins arbeider en helt egen evne til å transformere rom gjennom bruk lys og farge. Fargene Flavin benyttet seg var utelukkende knyttet til hva som var kommersielt produsert i den tiden han var aktiv, og var derfor begrenset av en liten fargepalett.

Morten Kvamme har over en lengre periode jobbet med en serie arbeider hvor han tar i bruk nettopp fluoriserende lys. Lysarmaturet består av en serie komponenter som må være i balanse for at lysrøret skal virke. Han har i hovedsak arbeidet med å justere det tekniske rammeverket til lysarmaturet, dvs, justert spenning, farger og frekvens. Han har gjort dette for å påvirke lyset og derved persepsjonen av det.

For Kvamme er det interessant å undersøke nettopp lysets kvaliteter og hvordan den teknologiske utviklingen har gjort at kvaliteten på lyset endrer seg. Opplevelsen av å være i et rom i dag kan føles svært annerledes enn for bare 20 år siden. Man ser tingene, men man ser ikke tingene på samme måte. Når lysets egenskaper av en eller annen grunn forandres (for eksempel på grunn av energieffektivisering), understreker det at lyset vi ofte tar for gitt, det lyset som bare lyser på noe og som gjør at vi kan betrakte verden rundt oss, har endret karakter. Og verden ser annerledes ut til forskjellige tider.

Kvamme ønsket å jobbe med å utforske egenskapene i den type lys som var brukt i Dan Flavins arbeider. For Lydgalleriet vil han arbeide med en romlig installasjon/skulptur som utforsker Flavins strategier gjennom bruk av dagens lysstoffrør. Disse har en teknologi som innbefatter en mye større variasjon både hva gjelder farger, temperatur og styrke.

Influented by the works of Dan Flavin (1933-96), Morten Kvamme has explored the qualities of light in an open installation/sculpture that explores Flavins strategies through use of todays fluorescent lighting. This type of light has a tecnology that involves a lot bigger variation both in regards to colours, temperature and strength.

Østre Skostredet 3
www.oestre.no
post@oestre.no