Select Page

01.07.2020 – 01.09.2020

Åpningstider:
man– søn kl. 00–24

Vernissage:

Link til utstillingen kommer på https://www.facebook.com/ProveRommetside/
https://www.facebook.com/ProveRommetside/
moerkerommet.no


Vi er glade for å kunne presentere FASE, en online utstilling av Mørkerommet fotokollektiv i samarbeid med Prøverommet.

Is smelter til vann, vann fordamper og steiner brytes sakte ned til sand. Du blunker, og befinner deg i et øyeblikk på et hotellrom i Riga. Alle de kaotiske utprøvende periodene man går igjennom i løpet av livet. FASE er å være i transit, å være i en mellomtilstand — en prosess man hverken helt vet når startet, eller har tenkt å slutte.

I utstillingen tar faser mange former. Tuva Tørresdal sine bilder ser på et par som befinner seg ved et veiskille, og som ser ut til å trekke sammen og fra hverandre i takt med bølgene rundt.
Amalie Trones sine bilder tar et mer geologisk perspektiv når hun retter kameraet mot bergene ute i havgapet ved Sotra, som fortsatt sakte slipes ned, sandkorn for sandkorn, av den sure vinden og bølgene.
Til slutt kan vi nevne hvordan Pål Bringes eksperimenter med dobbelteksponeringer nærmest bygger en limboverden, med trær som glir over i teksturene fra sjøen, og med grener som flettes sammen for å skape drømmeaktige teksturer.

Vel “møtt”


English
We present FASE, an online exhibition by Mørkerommet fotokollektiv in collaboration with Prøverommet.

Ice melts into water, water evaporates and rocks slowly break down into sand. You blink and find yourself in a moment in a hotel room in Riga. All the chaotic testing periods you go through in life. FASE is to be in transit, to be in an intermediate state – a process that is neither fully known when started, nor intended to end.

In the exhibition, phases take many forms. Tuva Tørresdal’s pictures look at a couple who are at a crossroad, and who seem to pull together and apart in tandem with the waves around.
Amalie Trones’ photos take a more geological perspective when she points the camera at the mountains in the sea gap at Sotra, which is still slowly being sanded, grain by sand, by the sour wind and waves.
Finally, we can mention how Pål Bringe’s double-exposure experiments almost build a limbo world, with trees gliding over the sea textures, and with branches intertwined to create dreamlike textures.