Select Page

<img src=in-the-library-a-donkey-ear.jpg>

16/02/2017 – 16/02/2017

Åpningstider:

Tor– €Tor kl. 19–21

Vernissage:

16/02 kl. 19:00 – 21:00

(Google oversettelse, for original se engelsk beskrivelse)
Side 4:
Svart og hvitt fotografi med bildeteksten:
“Equus Africanus asinus, tamme medlem av hesten familien, Hester.”

Page 72:
Han (Umberto Eco red.) Sa: “Jeg liker tanken om sta incuriosity. Å dyrke en sta incuriosity, må du begrense deg til visse områder av kunnskap. Du kan ikke være helt grådig. Du må tvinge deg selv til ikke å lære alt. Ellers vil du lære noe. ”

Page 88:
En helsides abstrakt illustrasjon i to farger.

Side 135:
“Hendene er ulidelig vakker.
De holder ting. De la ting gå. ”
– Mary Ruefle

Side 319:
Hvem ville gjøre noe slikt?

Side 472:
En Donkey Ear er en hendelse av Mathijs van Geest i biblioteket. Det kunne ha skjedd spontant etter å ha brukt biblioteket mange ganger, men i dette tilfelle den er organisert, for å varsle de besøkende når og hvor den finner sted.

* I BIBLIOTEKET er en månedlig serie med offentlige én kveldsarrangementer i Library of Kunst- og design i Bergen. Det fungerer som en plattform som oppmuntrer til en diskurs spesielt på temaet bibliotek / arkiv / bok samt på konvensjoner presentasjonen, mottak og drøfting av kunst. Det valgte funksjoner lokale kunstnere og nasjonale og internasjonale gjester.
I BIBLIOTEKET fokuserer på biblioteket som et alternativ plass til å presentere og snakke om kunst.

 

Page 4:
Black and white photograph with caption:
“Equus Africanus Asinus, domesticated member of the horse family, Equidae.”

Page 72:
He (Umberto Eco red.) said, “I like the notion of stubborn incuriosity. To cultivate a stubborn incuriosity, you have to limit yourself to certain areas of knowledge. You cannot be totally greedy. You have to oblige yourself not to learn everything. Or else you will learn nothing.”

Page 88:
A full-page abstract illustration in two colours.

Page 135:
“Hands are unbearably beautiful.
They hold things. They let things go.”
– Mary Ruefle

Page 319:
Who would do such a thing?

Page 472:
A Donkey Ear is an event by Mathijs van Geest IN THE LIBRARY. It could have happened spontaneously after using the library many times, but on this occasion it is organised, to notify the visitors when and where it takes place.

* IN THE LIBRARY is a monthly series of public one-evening events in the Library of Kunst- og designhøgskolen i Bergen. It serves as a platform that encourages a discourse specifically on the topic of library/archive/book as well as on the conventions of the presentation, reception and discussion of art. It features selected local artists and national and international guests.
IN THE LIBRARY focuses on the library as an alternative space to present and talk about art.

 

Bergen

Vaskerelven 8

https://www.facebook.com/events/811930935612583/