Select Page

26/01/2018 – 18/03/2018

Åpningstider:

tue– €sun kl. 11–17

thu kl. 11–20

Vernissage:

26/01 kl. 20:00 – 22:00

Platform
Saturday 3 February 14:00: Tim Lawrence / Martin Beck
13 Hour Screening
Saturday 24 February kl 11:00 – 01:00. Martin Becks ”Last Night”

I Last Night består det historiske materialet av en liste med 118 sanger, organisert i den rekkefølgen de ble avspilt i, på The Loft den 2. juni 1984. Siden 1970 arrangerte David Mancuso ukentlige fester i sitt eget hjem, først på adressen 647 Broadway og senere på 99 Prince Street i New York. Det som etterhvert ble kjent som The Loft har en unik posisjon i historien om moderne musikk og klubbkultur. Med en intim atmosfære, preget av kollektivt samhold og med fokus på musikken, hadde Mancusos klubb ingen kommersiell agenda. Dette til forskjell fra diskotekene som etter hvert preget New York med høy glamour- og kjendisfaktor.
I Martin Becks behandling av denne historien har spillelisten dannet utgangspunkt for flere ulike verk. Boken Last Night (2013) inneholder en komplett katalogisering av sangene, inkludert fakta om låtskriver, utgivelsesår, plateselskap og hvilken versjon (mix) av sangen som ble avspilt. Denne informasjonen, som er basert på personlige og apokryfe kilder, har i sin tur vært gjenstand for en rekke senere korreksjoner, gjort tilgjengelige som en serie ”errata“ i et pågående revisjonsprosjekt. Prosjektet har også tatt form av et todelt trykk (med låttitlene presentert som et stykke konseptuell poesi), en skulptur (bestående av originale 12″ vinylplater) og en serie DJ-sett og sosiale arrangementer.

In Last Night the historical material consists of a list of 118 songs, organized in the order they were played at the New York dance party The Loft on 2 June 1984. Since 1970 David Mancuso had been hosting weekly parties in his own home, first at 647 Broadway and later at 99 Prince Street. What eventually became known as The Loft has a unique position in the history of modern music and dance culture. With an intimate atmosphere typified by collective affinities and with the focus on music, The Loft had no commercial agenda — unlike the discotheques that, in time, filled New York with the high-glamour and celebrity factor.
In Martin Beck’s treatment of this history the playlist figured as starting point for several works. The book Last Night (2013) features a complete cataloguing of the songs, including songwriter credits, release date, label information and the exact version (mix) of the song that was played. This information, which is based on both personal and apocryphal sources, has in turn been subject to a series of corrections, made accessible as a number of ‘errata’ in an ongoing revision project. The project has also taken the form of a two-part print edition (with the song titles operating as kind of conceptual poetry), a sculpture (consisting of original 12″ vinyl records) and a series of DJ sets and social events.

Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers allé 5

kunsthall.no