Select Page

martheelisestramrudspongereliefmelk201415

24/10 – 26/10
Lør – Søn: 12 – 17
Vernissage:
Fredag 24/10: 20.00
 

I praksisen har Marthe Elise Stramrud lenge jobbet med skulpturelle komposisjoner. Arbeidene manifesterer seg enten som fotografi, skulptur eller installasjon. Arbeidet kan sees på som en hyllest til poesien i hverdagen ved at hun tar et knippe gjenstander bort fra sin tiltenkte kontekst som til slutt enten blir fotografert eller på andre måter stilt ut som nye skulpturelle enheter. Det handler blant annet om å tenke, se og behandle ting – objekter eller annet – på en ukonvensjonell måte. Ofte oppstår det en relasjon mellom gjenstandene, og i denne relasjonen ligger det et poetisk potensial.

Stramrud (f. 1984) har en bachelorgrad i fotografi fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og bakgrunn fra Högskolan för fotografi i Göteborg og Oslo Fotokunstskole. I løpet av 2013 og 2014 har hun hatt separatutstillinger på Fotogalleriet, MELK, Kunsthall Stavanger og Kristiansand Kunsthall. Hun har også deltatt ved flere gruppeutstillinger som bl.a. fjorårets *Turn Turtle *ved Podium og *Motlys *ved OSL Contemporary samt årets Time Place Light Smell på Plattform Stockholm og A Trustful Invitation på UNSEEN i Amsterdam.

Marthe Elise Stramrud’s work revolves around sculptural compositions of everyday objects with references to both photography and painting. The work manifests itself either as photography, sculpture or installation and can be seen as a tribute to the poetry of everyday life. Isolated from their intended real and domestic context, Stramrud hopes that her work inspire a profound reflection on how we construct and perceive the world around us. In addition to be actual visual poetry Stramrud’s work are also to be considered as arguments in a discussion of the relationship between sculpture, object and photography, and how the boundaries between these can be opened up.

Tag Team Studio
Møllendalsveien 17
tag-team.no
post@tag-team.no