Select Page

 

03/09/2016 – 11/09/2016

Åpningstider:

Tir–søn kl. 12:00–16:00

Tor kl. 12:00–20:00

 

Vernissage:

03/09 kl. 18:00

 

Kjennetegnende for Marthe Aune Eriksens kunstnerskap er undersøkingen av ulike omgivelser i grenselandet mellom by og periferi. Gjennom et dempet og renskåret fotografisk uttrykk anskueliggjøres omgivelser og byrom som sjelden fanger vår oppmerksomhet. Bildene er tatt nær forsteder eller mindre industriområder, mot skogholt eller langs hovedfartsårer, og avdekker etterlatte bygningselementer, hauger av stein og sand eller andre markører for byens opphør.

Hennes seneste serier ser ut til å vise øde landskap og urørt natur, men felles for landskapene er at de alle er resultat av menneskelig aktivitet. Arbeidene viser funksjonsløse områder hvor mye er påbegynt men lite er fullendt, hvor prosjekter har strandet og visjoner forlist – temporære omgivelser og nyere kulturlandskap som befinner seg i tilnærmet permanente mellomrom eller glemsel. Områder nærmest usynlige i all sin tilstedeværelse.

Utstillingen på USF viser en serie fotografier hentet fra arbeidsreiser rundt i Skandinavia de seneste årene hvor Eriksen har arbeidet i områder med berg- og kalkbruddsindustri, vegarbeidsprosjekt, pukk- og asfaltverk eller gruvedrift.

Artifisiell natur og kulturlandskap i stadig endring, og som gjennom transformasjonen (som oftest et resultat av sosiale, politiske eller økonomiske interesser) synliggjør forholdet mellom fortid og fremtid.

Eriksen arbeider analogt.

Marthe Aune Eriksen (f. 1975) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, hvor hun ble uteksaminert i 2003. Hun har en lang rad separat- og gruppeutstillinger bak seg og er i 2016 aktuell i utstillinger i bla Paris, Lucca og Hamburg. Hun er offentlig representert, har gjennomført utsmykkningsoppdrag og mottatt en rekke større stipender, blant annet fra Norsk Kulturråd, Malmø Konstmuseum og Hasselbladstiftelsen.

Photograpy – atificial nature and cultural landscapes in transformation.
Marte Aune Eriksen (1975) from Norway, lives and works in Malmö, Sweden.

Visningsrommet USF

USF Verftet / Georgernes Verft 12 / 5011 Bergen

http://usf.no/no/program/2016/08/utstillingsaapning-marthe-aune-eriksen-fotografi/