Select Page

12/11/2016 – 15/11/2016

Åpningstider:

Søn – etter avtale
Man-ons 10.00-16.00

Vernissage:

12/11 kl. 20.00-23.00

 

“Alt som er”  er en serie på 5 silketrykk i størrelse 70x100cm som tar utgangspunkt i et antall fotografier av ulike objekter fra naturen, bl.a. stein, planter og skjell. Serien tematiserer menneskets forhold til naturen, verden og tingen og knytter an til idéen om den antropocene tidsalder som innebærer at “natur” er et begrep som hører til fortiden. Naturen er ikke lenger en kraft som er separert fra og ambivalent til menneskelig aktivitet. Mennesket former naturen og mennesket og natur er ett.

«Everything there is» is a series of 5 silkscreen prints (70 x 100 cm) that start from a number of photographs taken of different objects from nature such as stone, plants and shells. The theme of the series is the human relationship to nature, the world, and the object; and the idea connects to the anthroposcene age, which implies that «nature» is a term that belongs to the past. Nature is no longer seen as a force separated from and ambivalent to human activity. The human being forms the nature, and nature and human are one. 

Foreningen Trykkeriet

Fjøsangerveien 70A (2.etasje / second floor)

trykkerietbergen.no