Select Page

Marius Moldvær

7/2 – 1/3
Tir-Fre // Tues-Fri: 11 – 15
Lør-Søn // Sat-Sun: 11 –16
Vernissage:
7/2: 13.30
 
 

Marius Moldvær sitt kunstnariske virke er plassert i kryssingspunktet mellom natur og kultur; korleis landskap framstår som ein rein fysisk form, korleis det er vidare forma gjennom menneskeleg påverkning, og korleis stader vert konstruerer både fysisk, kulturelt og mentalt.

I utstillinga HEIMAT/HIRAETH ved KABUSO 7. februar – 1. mars 2015 vil Moldvær gå djupare inn i temaet heim, då både med utgangspunkt i sin eigen heimstad Aurland, samt dei to uttrykka Heimat og Hiareth. Mellom den fysiske heimstaden og dei to uoversettbare orda, ynskjer Moldvær å diskutera korleis ein kan kjenna seg igjen i eit landskap, korleis ein kan tilhøyre einfysisk stad, lengte tilbake til han samstundes som “Heim” er noko uhandterleg, utan grenser og fysiske rammer. Det er denne todelte forståinga av Heim som Moldvær vil forsøka å føra saman i utstillinga Heimat/Hiraeth, der han meiner at ei forståing av Heim som anten eit fysisk landskap eller ein emosjonell følelse er utilstrekkelig; det er heller i symbiosen mellom desse to forståinga at kompleksiteten og den fulle utstrekninga av heim kan verta funnen.

Marius Moldvaer is a visual artist with a BFA from The National Academy of Art, Bergen, Norway, and a MA from Pacific Northwest College of Art, Critical Theory and Creative Research. Marius’ work is conducted in the intersection between nature and culture, and the works become an interpretation of landscape; how it appears as a physical body, how it is shaped by human interaction, and finally, how it is constructed culturally and mentally.

At the exhibition in Kabuso, Moldvær seeks to explore the concept of home and the Words Heimat and Hiraeth.: “Two words that have no clear, or direct translation into english, or any other language then their mothertongue, as in many way they refuse this translation. The two words are worth mentioning together, as they both speak of home, homelessness, homesickness, belonging and place. That they have no proper translation, and that they each speak of a certain landscape, and a culture, is why I have chosen them. They contain the duality between the ephemeral and concrete that we all, I believe, speak of when we speak of home, belonging, landscape, and place.” 

 

Kunsthuset Kabuso
Hardangerfjordvegen 626
kabuso.no