Select Page

03/03/2017 – 12/03/2017

Åpningstider:

Lør–søn kl. 13:00–18:00

Vernissage:

03/03 kl. 20:00 – 23:00

Våren 2008, mens Hedvig Biong og Marius Moldvær studerte samen ved Kunsthøyskolen i Bergen ble de første kunstverkene sendt gjennom posten av det som syv år senere skulle bli over 700 verk og utgjøre prosjektet The Ocean Unseen. Hvert enkelt av kunstverk i The Ocean Unseen er et narrativ, og et resultat av en erfaring eller observasjon som blir bestanddeler i en pågående dialog. Prosjektet handler om hvordan kommunikasjon konstant pendler mellom nærhet og avstand og hvordan man aldri vil kunne forstå hverandre fullt ut. The Ocean Unseen utforsker også hvordan det som dokumenteres forblir husket i ettertiden og står som vesentlige hendelser nettopp gjennom at det er blitt dokumentert. Verkene stiller spørsmål om hva som er de viktige hendelsene og blir en verdensanskuelse av frie assosiasjoner hvor logiske sammenhenger og narrativ brytes.

In the spring of 2008, while Hedvig Biong and Marius Moldvær were still students at the National Academy of Art in Bergen they sent the first pieces of what would seven years later be 700 artworks and make up the project The Ocean Unseen. Each work within The Ocean Unseen is a narrativ, and a result of experiences or observations that become parts in an ongoing dialog. The Ocean Unseen concerns how communication constantly oscillates between intimacy and distance and how the idea of knowing and understanding something in its completeness is a project doomed to fail. The Ocean Unseen also explores how the things that are documented are remembered and stand as important road markers for the future solely because they are documented. Through this exploration and continuous work The Ocean Unseen questions what are, and constitutes the major events and memorable moments, and through this The Ocean Unseen becomes a worldview where the everyday logic and narratives are challenged, shifted and broken

BLOKK

Lille Markeveien 15

www.blokkbergen.no