Select Page

12.06.2020 – 26.07.2020

Åpningstider:
tor– søn kl. 12–16

Vernissage:
12/06 kl. 18:00 – 21:00

Entrée
Markeveien 4b
http://entreebergen.no


Utstillingen inneholder en tverrgenerasjon med kunstnere som arbeider i forskjellige medier som skulptur, lyd, fotografi og tekstil. Kunstens naturlige sosiale aspekt åpner for deling av personlige og politiske erfaringer, samt samtidsaktuelle fortellinger om forutsetninger, ressurser, drømmer og tro – på kryss av kulturer, religioner og nasjonalitet. Lilian Nabulime bruker dagligdagse gjenstander som såpe, tekstil, speil, metallbokser, metalldeler og frø, for å sette sykdom, kjønn, sosiale og miljømessige spørsmål på dagsordenen, i et forsøk på å øke bevisstheten og fremme diskusjon – og for å flytte betydningen av kunst utover det visuelle. Bathsheba Okwenjes arbeid utforsker skjulte historier, menneskers indre liv og samspillene dem imellom. Maria Brinch forbinder tekstilets materielle funksjon med dets emosjonelle dimensjon, med referanser til klassiske dekorative billedvever, tøy til tørk i det urbane miljøet og territoriell bruk av dekorative smijernsporter. Miriam Watsemba er en frilansdokumentarfotograf som søker å bygge et kreativt rom for både de nye og erfarne historiefortellerne innen fotografering i Afrika.


English
The exhibition features a cross generation of artists working in different media such as sculpture, sound, photography and tapestries. The natural social aspect of art allows for the sharing of personal and political experiences, as well as contemporary stories of assumptions, resources, dreams and beliefs – at the crossroads of cultures, religions and nationality. Lilian Nabulime uses everyday objects, such as soap, cloth, mirrors, metal boxes, metal parts and seeds, to put illness, gender, social and environmental issues on the agenda, in an effort to raise awareness and promote discussion – and to move the meaning of art beyond the visual. Bathsheba Okwenje’s work explores hidden stories, people’s inner lives, and the interactions between them. Maria Brinch connects the fabric’s material function with its emotional dimension, with references to classic ornamental tapestries, urban laundry and the territorial use of decorative wrought iron gates. Miriam Watsemba is a freelance documentary photographer who seeks to build a creative space for both the new and experienced storytellers in photography in Africa.