Select Page

13.03.2020 – 21.06.2020

Åpningstider:

Lør-Søn 12-16

Ved besøk utover normal åpningsstid- ta kontakt på tlf: 53 50 39 50/ 957 56 659

KUNSTGARASJEN
Møllendalsveien 15, 5009 Bergen
http://kunstgarasjen.no


Kunstgarasjen presenterer utstillingen “Remix – A Pragmatic Philosophy” av kunstneren Manuel Portioli. Dette er en utstilling hvor Portioli tar et nytt blikk på sin produksjon, og følger sin intuisjon til nye, uventede resultater. Portioli beskriver sin holdning til kunsten som utforskende, han ønsker å eksperimentere, å unndra seg kravene fra en kunstverden som forlanger forutsigbarhet i det kommersielle markedet, og nekte å “imitere seg selv i all evighet”.

Portioli´s arbeid er en visuell utforskning av maleriet, hvor sublime landskap, kitsch, pornografi og gatekunst blandes sammen på lerretet, og her samlet i en utstilling som igjen re-mikser sjangre, teknikker og tematikker.

Manuel Portioli er utdannet ved KHIB, og bor og arbeider i Bergen.


English
Manuel Portioli´s exhibition “Remix – A pragmatic philosophy”, opens in Kunstgarasjen Friday March 13. Here, Portiloi takes a fresh look at his production, and follows his intuition to new and unexpected results. He describes his attitude to art as investigative, he wants to experiment and escape the demands of predictability from the commercial art world, by refusing to “imitate himself in eternity”.

Portioli´s work is an ongoing visual research were kitsch painted parts, pornography, street art, spray, tags, oil painted sublime landscapes and writings are constantly mingled. With this exhibition he will forward this research, expanding it from the canvases to the exhibition space.

Manuel Portioli is educated at KHIB and lives and works in Bergen.