Select Page

19/10/2017 – 12/11/2017

Åpningstider:

sat– €sun kl. 12–16

Vernissage:

19/10 kl. 19:00 – 21:00

Tematisk er våre arbeid tett knyttet til hverandre. Samtalene vi har hatt i forkant av prosjektet har kretset rundt hverandres bakgrunn og tilknytninger til hjembygden. Vi har diskutert hva det er som skaper ens identitet, hvor sterkt står ens røtter og hvor stor rolle omgivelsene og naturen har når ens verdier skapes.
Malin arbeider med minner og de dypere relasjoner, Anette forsøker å forstå de strukturer og systemer vi ubevisst bruker i våre hverdagslige liv. Det forlatte, tomme eller sporene av en aktivitet eller tilstedeværelse er refleksjoner over vår betydning til verden rundt oss. Samlet arbeider vi med å undersøker de prosessene som skaper identitet og tilhørighet. Malin sin bruk av naturmaterialer eller objekter med minne i seg og Anette sin bevisste bruk av enkle materialer som brukes i bygg og konstruksjoner, gir sterke referanser til naturen og mennesket i den.
Det har ikke vært et konkret ønske om å forene materialbruken, men å undersøke ulike steder og rom med spor og preg av levd liv. I utstillingen ønsker vi ikke å forene materialbruken bevisst, men vi ønsker hver for oss å undersøke de spor mennesket setter igjen etter seg. Spor, som slik som minner, er oppløselige, foranderlige og gjennomsiktige.
I utstillingen undersøker vi hver for oss spor mennesket setter igjen etter seg, både ved at det leses, registreres og skapes spor. Spor, som slik som minner, er oppløselige, foranderlige og gjennomsiktige. De er merker eller tegn på at noe har vært, eller noe nåværende.

Tematisk er våre arbeid tett knyttet til hverandre. Samtalene vi har hatt i forkant av prosjektet har kretset rundt hverandres bakgrunn og tilknytninger til hjembygden. Vi har diskutert hva det er som skaper ens identitet, hvor sterkt står ens røtter og hvor stor rolle omgivelsene og naturen har når ens verdier skapes.
Malin arbeider med minner og de dypere relasjoner, Anette forsøker å forstå de strukturer og systemer vi ubevisst bruker i våre hverdagslige liv. Det forlatte, tomme eller sporene av en aktivitet eller tilstedeværelse er refleksjoner over vår betydning til verden rundt oss. Samlet arbeider vi med å undersøker de prosessene som skaper identitet og tilhørighet. Malin sin bruk av naturmaterialer eller objekter med minne i seg og Anette sin bevisste bruk av enkle materialer som brukes i bygg og konstruksjoner, gir sterke referanser til naturen og mennesket i den.
Det har ikke vært et konkret ønske om å forene materialbruken, men å undersøke ulike steder og rom med spor og preg av levd liv. I utstillingen ønsker vi ikke å forene materialbruken bevisst, men vi ønsker hver for oss å undersøke de spor mennesket setter igjen etter seg. Spor, som slik som minner, er oppløselige, foranderlige og gjennomsiktige.
I utstillingen undersøker vi hver for oss spor mennesket setter igjen etter seg, både ved at det leses, registreres og skapes spor. Spor, som slik som minner, er oppløselige, foranderlige og gjennomsiktige. De er merker eller tegn på at noe har vært, eller noe nåværende.

Galleri Christinegaard

Formannsvei 3

www.galleri.christinegaard.no