Select Page

03/02/2017 – 19/02/2017

Åpningstider:

Ons–søn kl. 16:30–20:30

Vernissage:

3/2 kl 18.00 – 20.00

Utgangspunktet for verket SPRANG, er hentet fra gammel kunnskap. Her møter den urgamle, tekstile teknikken sprang lydlige fenomen som overtoner, lydbølger og vibrasjon basert på Pytagoras’ teorier om akustikk og geometri. Sprang som tekstil teknikk har vært kjent i Norden helt fra bronsealderen. Den er en måte å konstruere et stoff på ved bruk av oppspente tråder og kan minne om en enkel form for vev hvor det kun er renning.

I utstillingen SPRANG møter vi en komposisjon av lyd som omformes til lys og aktiverer et flettverk av optiske fiber. Installasjonen tar i bruk vindusruten mot sjøen som klangflate og gjør at deler av lyden også kan høres fra plassen utenfor Visningsrommet.

Utstillingsåpning fredag 3. februar kl. 18.00 -20.00.
Utstillingen åpnes av Gunnar Danbolt.

Ancient textile techniques meets sound phenomenons such as overtones, soundwaves and vibrations in the exhibition SPRANG.

Visningsrommet USF

USF Verftet / Georgernes Verft 12 / 5011 Bergen

http://usf.no/no/visningsrommet-usf/visningsrommet-usf/