Select Page

11/11/2017 – 25/11/2017

Åpningstider:

MAN– ONS kl. 09–16

TOR kl. 09–19

LØR kl. 10–15

Vernissage:

11/11 kl. 18:00 – 20:30

Født i London av norske foreldre vokste Magnus Gjoen opp i Sveits, Danmark, Italia og Storbritannia. Som en samtidskunstner har Gjoen stilt ut over hele verden og stiller spørsmål ved skjønnhet ved å sette sammen en rekke stilarter og medier, og inkorporerer en gate- og popestetikk med en fine art kunstnerisk tilnærming. Hans verk trekker linjer fra historie og allusion, ved hjelp av eksisterende kunstverk eller fragmenter fra fortiden for å skape sin egen, moderne estetikk.

Born in London to Norwegian parents, Magnus Gjoen grew up in Switzerland, Denmark, Italy as well as in the UK. As a contemporary artist Gjoen has exhibited worldwide and questions the notions of beauty by juxtaposing a range of styles and media, incorporating a street and pop aesthetic with a fine art approach. His pieces draw on history and allusion, using existing artworks or fragments from the past to create his own, contemporary aesthetic.

Galleri GEO

Olav Kyrresgate 43

www.gallerigeo.no