Select Page

20/01/2018 – 11/02/2018

Åpningstider:

Tir– €Fre kl. 11–16

Lør–€Søn kl. 12–17

Vernissage:

19/01 kl. 19:00 – 21:00

Til enhver tid observerer tusenvis av webkameraer oss og våre omgivelser. Kameraene er kontinuerlig på, og kringkaster uavbrutt i mange år. De fanger opp dagligdagse gjenstander og hverdagsliv, som trafikkorker og kontorlokaler, og kringkaster opptaksmaterialet på nettet i lave oppløsninger. Ofte blir de monotone scenene påspedd digitalgenererte forskyvninger, feil og glitches. Det er en estetikk vi knytter sammen med det sjelløse maskineriet som drives stasjonært i bakteppet av vårt informasjonssamfunn, og som har blitt så gjenkjennelig for oss som scenene kameraene fanger.

«Soundtrack for Webcams» er en audiovisuell installasjon av kunstner og komponist Magnus Bugge, som setter sammen sanntidsgenererte lydspor med åpne webkamerastrømmer som utvikler seg dynamisk. For å oppnå dette, blir lydsporet generert helt automatisk på grunnlag av redigeringstakten og innholdet i de levende videostrømmene. Som i filmer og spill, går lydsporet i direkte kontakt med vår følelsesmessige forbindelse til emnet. I stedet for ubrukelige maskiner som stirrer ut i et intet, synes disse kameraene plutselig å fange opp noe ganske betydelig.

At any given moment, thousands of webcams all over the world actively observe our world. Most of these cameras are always on, sometimes broadcasting uninterruptedly for years on end. They capture mundane objects and everyday life, such as traffic jams and office spaces, and broadcast them online in low resolutions, adding jitter, errors and glitches to these monotonous scenes. An aesthetic that we associate with the soulless machinery operating stationary in the background of our information society, and that has become as recognizable to us as the scenes they capture.

«Soundtrack for Webcams» is an audiovisual installation by artist-composer Magnus Bugge that pairs real-time generated soundtracks with open webcam streams dynamically evolving, as soundtracks composed for a films or a video games do. To achieve this, the soundtrack is generated fully automatically on the basis of the editing pace and content of the live video streams. As in films and games, the soundtrack foregrounds our emotional attachment to the subject. Rather than useless machinery staring into nothingness, these cameras suddenly seem to capture something quite significant.

Lydgalleriet

Østre Skostredet 3, 5017 Bergen

lydgalleriet.no