Select Page

 

09/12/2016 – 18/12/2016

Åpningstider:

Lør–søn kl. 13:00–18:00

 

Vernissage:

09/12 kl. 19:00 – 23:00

”Kaoset råder, sammenhenger tydeliggjør seg, viskes ut og igjen slettes. Alt som står igjen er muligheten for forsoning gjennom aksjon”.

Papiret ligger alltid som grunnmateriale i arbeidene til Magnie Finnsdatter Nilsen. Hun veksler mellom prefabrikkert papir, håndlaget og å arbeide direkte med rå tremasse. Dette begrensede utvalget materialer og redskaper legger rammene for en arbeidsprosess preget av spontane og impulsive reaksjoner innenfor handlingsrommet som er gitt. I søken etter sammenhenger mellom handling og visuelt uttrykk, saumfares papiret med gitt tegneredskap, underkastet materialet og formspråket som har oppstått.

Magnie Finnsdatter Nilsen (f. 1977 i Arendal) bor og arbeider i Oslo. Hun har en master i kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo(2012). I 2017 har hun separatutstillinger ved Agder Kunstsenter og Bærum Kunsthall. Nilsen var også en del av atelierfellesskapet som drev Kampen Visningsrom fra 2012-2015.

Paper has allways been Magnie Finnsdatter Nilsens primary material. She alternates between working with readymade paper, handmade paper, and working directly with raw wood pulp. This limited selection of materials and tools leads to spontanious and impulsive reactions within the given maneuver.

Magnie Finnsdatter Nilsen(b. 1977 in Arendal) lives and works in Oslo.She holds a masters degre from Oslo Art Academy. In 2017 she has presented her work in solo exhibitions at Agder Kunstsenter and Bærum Kunsthall. Nilsen was also involved i the studio collective and exhibition space Kampen Visningsrom from 2012-2015

BLOKK

Lille Markeveien 15

www.blokkbergen.no