Select Page

04/11/2017

Åpningstider:

€lør kl. 14–15

Vernissage:

Kunstnersamtale med Magali Reus i foredragsserien Plattform i forbindelse med hennes utstilling på Bergen Kunsthall.

Magali Reus (f. 1981 i Haag) bor og arbeider i London.

Den nederlandske kunstneren Magali Reus’ skulpturelle objekter er resultat av en arbeidsprosess som pendler mellom ansamling og utvisking. Reus er interessert i hvordan enkle former kan generere assosiasjonskjeder – minner fra menneskelige, arkitektoniske eller teknologiske livsløp. Ved å koble seg fra de umiddelbare assosiasjonene vi har til eksisterende materielle ting, åpner hennes skulpturelle praksis for at ideer kan agere ulike visuelle fremstillinger av seg selv.

Artist Talk with Magali Reus on the occasion of her new exhibition at Bergen Kunsthall.

Magali Reus (b. 1981, The Hague) lives and works in London.

Dutch artist Magali Reus creates sculptural objects through a working process that is one of continual accumulation and erasure. She is interested in how simple forms can generate an immediate chain of associations — memories of human, architectural or technological existence. By unplugging herself from the immediate associations we have for existing material things her sculptural practice allows ideas to perform different images of themselves.

Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers alle 5

www.kunsthall.no