Select Page

03/11/2017 – 07/01/2018

Åpningstider:

tir– €søn kl. 11–17

tor kl. 11–20

Vernissage:

03/11 kl. 20:00 – 22:00

Den nederlandske kunstneren Magali Reus’ skulpturelle objekter er resultat av en arbeidsprosess som pendler mellom ansamling og utvisking. Reus er interessert i hvordan enkle former kan generere assosiasjonskjeder – minner fra menneskelige, arkitektoniske eller teknologiske livsløp. Ved å koble seg fra de umiddelbare assosiasjonene vi har til eksisterende materielle ting, åpner hennes skulpturelle praksis for at ideer kan agere ulike visuelle fremstillinger av seg selv.

For Bergen Kunsthall vil Reus produsere et stort antall nye arbeider. Disse vil også bli vist i den påfølgende utstillingen hennes ved South London Gallery i 2018. Sentralt står bruken av flyttbare elementer i en installasjon som forholder seg aktivt til arkitekturen i de to institusjonene. Gjennom rytme og bevegelse, avgrensede episoder og metaforiske avbrudd vil utstillingen presentere en rekke kapitler av en større helhet som åpenbarer seg gradvis over tid.

Magali Reus (f. 1981 i Haag) bor og arbeider i London.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med South London Gallery og er støttet av Mondriaan Fonds.

Dutch artist Magali Reus creates sculptural objects through a working process that is one of continual accumulation and erasure. She is interested in how simple forms can generate an immediate chain of associations — memories of human, architectural or technological existence. By unplugging herself from the immediate associations we have for existing material things her sculptural practice allows ideas to perform different images of themselves.

For Bergen Kunsthall, Reus is planning an extensive production of new works that will also appear in her subsequent exhibition at the South London Gallery in 2018. Reus has scrutinized the idea of units of mobility with an installation actively related to the different exhibition architectures of the two institutions. By means of rhythm and motion, demarcated episodes and metaphorical interruptions, the exhibition will consist of various chapters that can be regarded as one unified totality, but which will reveal itself gradually over time.

Magali Reus (b. 1981, The Hague) lives and works in London.

The exhibition has been produced by Bergen Kunsthall in collaboration with the South London Gallery. Supported by the Mondriaan Fund.

Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers alle 5

www.kunsthall.no