Select Page

15/11/2019 – 24/11/2019

Åpningstider:
ons– søn kl. 12–17

Vernissage:
15/11 kl. 19:00 – 22:00

Hordaland kunstsenter har gleden av å invitere til en ny utgave av vår tradisjonsrike MA-uke. Avgangsstudent Kaeto Sweeney og kunstner Josèfa Ntjam viser prosjektet Allegoria. Utstillingen åpner kl. 19:00 med åpningsperformance kl. 20:30.

Vi møttes mens vi studerte kreativ skriving sammen ved L’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy for to år siden. Vi eksperimenterte begge med nye måter å fortelle historier på som kunne blande flette sammen fiksjon, poesi og revolusjoner. Våre historier kommer fra et personlig ståsted om identitet. Historier som ikke er normative og som er i stadig endring. Noen ganger får vi selv velge ordene om hvem vi er, noen ganger er det andre som velger dem for oss. Møtet med andres projeksjon kan være voldelig så vel som bekreftende.

Allegoria er en lek med dette paradokset og har utviklet seg fra et felles ønske om å stille seg spørrende til avstanden mellom kunst og publikum og forestillingen om oss og andre. Denne utforskingen gjør det mulig å forestille seg en alternativ nåtid og flere mulige framtider – futuribles – angående representasjonen av skeiv identitet og på afrofuturistiske perspektiver innen samtidskunstfeltet.

Allegoria er en direkte reaksjon som forsøker å gjenopprette en frihet i språket; friheten til å være sårbar, vulgær og flytende, som et alternativ til det ekskluderende akademiske språket og referansene som vi i økende grad bruker i kunstnerisk kontekst.

Allegoria er en lekeplass for re-appropriasjon og tilbakeføring fra teori til poetisk praksis innen performance, video og installasjon.

Allegoria er malt grønn for at et parallelt univers skal kunne sameksistere.

Du kan ta på alt som er grønt.

 

Hordaland kunstsenter has the pleasure of presenting Allegoria by graduate student Kaeto Sweeney and artist Josèfa Ntjam. The exhibition opens at 7 p.m. followed by a performance at 8:30 p.m.

We met whilst studying creative writing together at L’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy two years ago. Both of us were experimenting with new ways to tell stories that could mix and layer fiction, poetry and revolutions. Our stories start from a personal perspective of identities. Stories that are not normative and constantly moving. Sometimes we get to choose words for our identities but sometimes others choose them for us. This projection can be both violent as well as reaffirming.

Allegoria is a play on this paradox that evolves through a shared desire to question the distance between art and public and notions of us and other. This exploration leads to the imagining of an alternative present and possible futures – futuribles – regarding the representation of Queer identities and Afrofuturist perspectives within the context of visual arts.

Allegoria is a first-hand response that attempts to reinstate a language of freedom; to be vulnerable, vulgar and fluid, as an alternative to the exclusivity within academic language and references that we are increasingly using in an artistic context.

Allegoria is a playground for the reappropriation and reclamation of theory to poetic practice within performance, video and installation.

Allegoria is painted green for a parallel universe to coexist.

You can touch everything that is green.

Hordaland Kunstsenter
Klosteret 17 5005 Bergen Norge
http://kunstsenter.no/

.

The MA Week is a collaboration between Hordaland Kunstsenter and The Art Academy – Department of Contemporary Art, UiB. Twice a year the MFA students are invited to submit proposals for an exhibition to be realised at Hordaland kunstsenter.