Select Page

 23/02/2018

Åpningstider:

 €Fre kl. 20–24

Vernissage:

23/02 kl. 20:00 – 24:00

Boklansering av «Håndbok for lydarbeid i visningsrom» med Blue Rinse /edition booklaunch.

Formidling av lydkunst og lydbaserte kunstverk er ikke et veletablert fagområde, og basert på Lydgalleriets utstillingsvirksomhet over tolv år har Jørgen Larsson gått gjennom og dokumentert sine erfaringer som kurator og initiativtaker i et felt og en institusjon som ble til mens man jobbet. Lydgalleriet er så utrolig glad for å kunne lansere boka, som selges til spesialpris denne kvelden. Vi har tro på at boka vil gi kunstfeltet et bedre grunnlag for å ivareta det flyktige elementet lyd og legge til rette for at lydverk kan møte publikum med hele sitt potensiale intakt.

Blue Rinse har ansvaret for livespillingen denne kveden, med bl.a. Julie Silset, Alan Ó Raghallaigh, Jiska Huizing og Mathias Loose.
VELKOMMEN!

Booklaunch of «Håndbok for lydarbeid i visningsrom» with Blue Rinse / edition booklaunch.

The dissemination of sound art and sound based art works is not a well-established subject area, and based on Lydgalleriet’s activities over twelve years, Jørgen Larsson has reviewed and documented his experience as a curator and initiator in a field and an institution that happened while working. Lydgalleriet proudly launches the book this evening with a speial price for the book. We believe that this will help galleries and institutions to handle the ephemeral element sound and make it possible for audiences with the whole of their potential intact.

Blue Rinse is responsible for the live set this evening, with Julie Silset, Alan Ó Raghallaigh, Jiska Huizing and Mathias Loose.
WELCOME!

Lydgalleriet

Øster Skostredet 3

www.lydgalleriet.no