Select Page
ISSLSBilde_Overganger-kopi 2
04/12-13/12
 
Åpningstider:
lør-søn: 12-18
tir-fre: 12-18
 
Vernissage:
04/12 kl. 18.00

Utstilling med LisBeth J. Sjøvoll & Inga S. Søreide

Maleri, tegning og skulptur.

Utstillingen undersøker ulike former for overganger innenfor 2- og 3-dimensjonale uttrykk, der forløp og karakter er i endring. Tid, “skifte”, ekskalering, faser og stadium utgjør utgangspunktet for undersøkningene.
Hvert arbeid vil ha spor av appropriasjon og prosess der en kombinasjon mellom det intuitive og styrte råder.
De ulike objektene blir satt sammen som collager av fragmenter som knyttes sammen gjennom assosiasjoner og subjektive lesinger.


Transitions

Open 04. December 2015 18:00
Open 04.12- 13.12. 2015
Sat-Sun: 12-18
Tue-Fri: 12-18

Exhibition LisBeth J. Sjøvoll & Inga S. Søreide
Painting, drawing and sculpture.

The exhibition examines different forms of transitions within 2- and 3-dimensional expressions. The characters in the visual expressions change and transform into new shapes. These examinations are set against the background terms of time, aspects, changes, escape, phases and stages.
Each work will have traces of appropriation and process in which a combination between the intuitive and controlled prevails.
The different objects are assembled as collages of fragments that are linked together through associations and subjective readings.

 
Visningsrommet USF
Gerogernes Verft 12
usf.no