Select Page

19/05/2017 – 27/05/2017

Åpningstider:

Lor– €Son kl. 13–18

Vernissage:

19/05 kl. 20:00 – 23:00

Light in the Absence of Light er et samarbeid mellom Henni Kitti og Lisa Him-Jensen. Det begynte som en felles meditasjon rundt en rekke fenomener: lys, mørke, vekten av ord og de mange formene i universet. Nå har det utviklet seg til et prosjekt som har tilegnet seg verdensrommets svarthet og utstrødde lys, men er sentrert rundt en håndfull små og mellomstore, helt jordiske ting, som selv om de er begrenset i omfang og rekkevidde strekker seg etter noe bortenfor seg selv.
Henni Kitti er billedkunstner og forfatter. Hun arbeider med tegning, maleri, video og installasjon. Debutromanen hennes Elävän näköiset (WSOY), kom ut 2014. Hun betrakter arbeidet sitt som en serie evolusjonstrinn, der motivene transformerer seg fra verk til verk; bildene og formene speiles og reflekteres, og sporene av dem forflyttes fra ett papir til et annet, fra video til tekst. Det kan også dreie seg om hvordan selve overflaten av en tegning eller et fotografi forandrer seg fremfor øynene til betrakteren gjennom anamorfose eller med hjelp av spesielle observasjonsteknikker. Alle de siste arbeidene hennes knyttes sammen av denne interessen for lys og optiske fenomener.
Web: hennikitti.fresh.li, vimeo.com/user46241162
Lisa Him-Jensens kunstneriske praksis befinner seg mellom språk og billedspråk. Hun arbeider med tekst, tegning, maleri og collage, samt bøker – både som uttrykk og materiale. Det siste året har hun også arbeidet med grafikk og fotografi. Prosjektene hennes pendler mellom den empiriske virkeligheten og et sted hvor indre og ytre virkeligheter smelter sammen. Her fungerer språket som tråden som holder det hele sammen. Hun er opptatt av mennesket som en del av og som antagonist til naturen, og som antagonist til sin egen natur. I 2016 debuterte hun skjønnlitterært i Signaler, Cappelen Damms årlige debutantantologi.
Web: lisahimjensen.com, lisajaninahimjensen.com

Light in the Absence of Light is a collaboration between Henni Kitti and Lisa Him-Jensen. It started as a joint meditation on various phenomena: light, darkness, the weight of words and the various shapes in the universe. The project it has evolved into has absorbed the blackness and scattered lights of deep space, while being centred around a handful of small and medium-sized, very earthly objects, which though limited in scale and reach aspire to something beyond themselves.

Henni Kitti is an artist and a writer. She works with drawing, painting, video and installation. Her debut novel Elävän näköiset (Lifelikes, WSOY), was published in 2014. She views her work as a series of evolutions, in which the subjects transform from work to work; the images and shapes get mirrored and reflected, their remnants get transported from one paper to another, from video to text. It can also be the surface of a drawing or a photo itself which changes shape in front of the viewer’s eyes through anamorphosis or special viewing techniques. All her recent work is tied together by light and optical phenomena.
Website: hennikitti.fresh.li, vimeo.com/user46241162

Lisa Him-Jensen’s practise is situated between visual art and language. She works in different media, mainly text, drawing, painting, collage and books – the latter both as material and as a mode of expression. In recent work, she has also incorporated printmaking and photography. Her projects oscillate between empirical reality and the place where inner and outer realities merge. Here language serves as the thread that holds it all together. She is interested in man as a part and an antagonist of nature, and as an antagonist of his own nature. In 2016, a selection of her written work was published in Signaler, Cappelen Damm’s yearly anthology for new writers.
Website: lisahimjensen.com, lisajaninahimjensen.com

 

BLOKK

Lille Markeveien 15, 5005 Bergen

blokkbergen.no