Select Page

20/01/2018 – 11/02/2018

Åpningstider:

ons– €son kl. 12–16

Vernissage:

20/01 kl. 14:00 – 16:00

Tanken bak utstillingen er å vise et mangfold innenfor maleri og skape overraskende og forfriskende sammenstillinger av bilder. Teknisk og motivmessig er det et stort spenn i utstillingen.

Også aldersmessig er det et stort spenn: nesten 40 år skiller eldste og yngste kunstner. Kunstnerne har høyst ulik bakgrunn og «fortelling».

Felles for de fem er at de er meget sterke og særpregede kunstnere.

Five artists: Linda Soh Trengereid, Shahram Takhsha, Solveig Bergene, Rolf Monsen og Lillian Presthus show their works, with an emphasis on painting.

Galleri Langegården

Straumeveien 17 A, Fjøsanger, 5073 Bergen

www.langegaarden.no