Select Page

20.03.2020 – 29.03.2020

Åpningstider:
ons– søn kl. 12–17
tor  kl. 12–20

Vernissage:
20/03 kl. 19:00 – 22:00

Visningsrommet USF
USF Verftet / Georgernes Verft 12 / 5011 Bergen
https://usf.no/visningsrommet/


Asclepieia “Such as the food is, such is the blood: and such as the blood is, such is the flesh” I 1500-tals verket The Haven of Health beskrivs det hur den mänskliga kroppen påverkas av olika livsmedel och hur de kan användas för att uppnå jämnvikt och hälsa. Texten uppstod under en tid vars syn präglades av humoralpatologin: en lära där kroppen fram till den moderna medicinens genombrott var en epidermal säck med ett flytande innehåll som ständigt behövde balanseras, ett kärl för de fyra elementen. Gul galla, svart galla, blod och slem samsades inuti ett kroppsligt landskap som omväxlande led av torka, kyla, värme och fukt. Under 2000-talet kom ordet detox att avse kurer som främjar kroppens renande från inre gifter, så kallade toxiner. Inom rörelsen sägs samtidens aktiva substanser tränga in via magen, huden och luftvägarna och göra kroppen till ett akvarie fullt av kemiska arter som kan rensas ut och balanseras med ritualer och livsmedel. Här blir kroppen återigen en behållare som kräver aktiv rening, en bärare av oklara mekanismer och mystiska funktioner. Humoralpatologin sträcker sin långa arm in i tvåtusentalet och dess kroppsidé om kärlet lever vidare sida vid sida om medicinen och vetenskapens där de beblandas och skapar nya samtida myter: En kropp med en flytande insida där supermat och nootropics flödar. Utställningen Asclepieia undersöker det hygieniska objektet och ytan, samt det artificiella i relation till det kroppsliga genom verk bestående bland annat av keramik, glas och metall.


English
Objects in ceramics, glass and metal – examining the hygienic exterior and the artificial in relation to the corporeal body.