Select Page

13.03.2020 – 22.03.2020

Åpningstider:
Lør – Søn kl. 14–17

Vernissage:
13/03 kl. 19:00 – 21:00

KNIPSU
Strandgt 224
http://knipsu.no


Utstillingen vil presentere prosjektet “A New Value System With Images and Symbols That Connect Us to Each Other and to The Planet”, ett samarbeid mellom Linda Karin Larsen og Linda Lazer. Verket, som består av 4 videoer og skulpturelle elementer, er utviklet med inspirasjon fra Gloria Anzaldua’s bok: Borderlands/La Frontera: The New Mestiza – en bok som tar for seg de usynlige grensene som eksisterer mellom forskjellige kulturer, kjønn og seksualiteter. Hun bruker Borderlands som et begrep til å identifisere en voksende befolkning som ikke kan skille mellom disse usynlige grensene, men som i stedet har lært å bli en del av begge verdener.

Linda Karin Larsen gikk ut med mastergrad fra Det Kongelig Danske Kunstakademi i 2019. Larsen er opptatt av det som oppstår i møtet mellom ulike kulturer, seksualiteter og kjønn, og det som oppstår i møtet mellom kultur, natur og teknologi. Hen utforsker dette fra et estetisk, historisk, filosofisk og politisk perspektiv.

Linda Karin Larsen oppstår også i formen av hens alter ego, Linda Lazer.

Linda Lazer er lyd- og performancekunstner, for tiden stasjonert i det ytre rom. Påvirket av Afrikansk kosmologi og 80-tallets cold wave, formidler hen humøret og atmosfæren hen har frembrakt i seg selv ved å tilbringe for mye tid til å beskue stjernehimmelen. Ved å mikse de ustabile tonene til en Korg synthesizer fra fordums tid, afrofuturisme og sci-fi tematikker, former hen en utenomjordlig visjon av våre egne verdslige ønsker og menneskelige feil.


English
The exhibition will present an installation consisting of 4 videos and sculptural elements.

Developed over the course of 3 years, the work envision a utopic future where borders between culture, genders, human and nature are erased.

The work draws inspiration from two literary sources, the first from Gloria Anzaldua’s book: Borderlands / La Frontera: The New Mestiza – a book that challenges the ideas around diaspora, race and identity; addressing the invisible boundaries that exist between different cultures, genders and sexualities. Anzaldua uses Borderlands as a term to identify a growing population that cannot distinguish between these invisible borders, which instead have learned to become part of both worlds. The second source of inspiration is from David Abram’s book “Becoming Animal”. The book explores the relationship between humans and the other species with whom we share the planet. Abram opens up new ways of understanding our own place in the world.