Select Page

20.06.2020 – 23.08.2020

Åpningstider:
tys– sun kl. 11–16

Vernissage:
20/06 kl. 14:00 – 16:00

Kunsthuset Kabuso
Hardangerfjordvegen 626
http://www.kabuso.no


Det som ikkje let seg kontrollera eller som utviklar seg i uføreseielege retningar, har eit stort skapande potensial samstundes som det kan vekkje djup uro, ei kjensle av å røre seg på ei papirtynn hinne over usikker grunn. Kunstnarane som deltek i sommarens utstilling relaterer seg til korleis me brukar og rører oss i naturen.

Deltakande kunstnarar er:
Leander Djønne
Cecilia Jonsson
Pierre Lionel Matte
Ingri Haraldsen

Forfattar Tora Sanden Døskeland bidreg med tekst.

Styrlause prosessar er eit samarbeid mellom Nordisk Kunstnarsenter Dale, (NKD) og Kunsthuset Kabuso. Prosjektet er sett saman av to utstillingar på Kabuso i periodane 20.6 – 23.8.2020 og 11.6-12.9.2021, og eit tre månadar langt residens-opphald på NKD, Dalsåsen, sommaren 2020.


English
Exhibiton by the artists Leander Djønne, Cecilia Jonsson, Pierre Lionel Matte, Ingri Haraldsen – and author Tora Sande Døskeland.

In collaboration with Nordic Artist’s Center Dale.