Select Page

8/4 – 5/6 2016

Åpningstider :

Tirs – fre 11.00 – 17.00

Lør – søn 12.00 – 16.00

Vernissage:

8/4 kl. 18.00

Kwestan Jamal sine malerier beveger seg mellom den indre og den ytre verden på en måte som visker ut grensene mellom dem, og slik evner hun og si noe fundamentalt om båndene som eksisterer mellom mennesker og sted. 

Vi kaller disse båndene stedstilhørighet, et ord med mye innhold hvis vi tillater oss å dvele litt ved hva det har eller kan ha å si for oss.

 Stilt ovenfor Kwestans maleri er det først og fremst fargene, komposisjonen og kontrastene som er fermhevet, men maleriene evner å få blikket vårt til å rette seg ut mot verden gjennom å se inn i maleriet. 

Verkene gir oss en opplevelse av økt bevissthet, da snakker vi om det som gjør at kunst er en metode for eksistensiell erkjennelse.


Kwestan Jamal Bawan exhibits several large acrylic paintings with landscapes. They appear as visual reflections that both refer to artistic traditions, also to travel and escape in an expanded meaning.

 

Stiftelsen 3,14

Vågsallmenningen 12

stiftelsen314.com