Select Page

30/03/2019 – 07/04/2019

Åpningstider:

Tue– Fri kl. 11–16

Sat– Sun kl. 12–16

Vernissage:

30/03 kl. 14:00 – 16:00

Kunsthuset Wrap er et senter for kunstnerisk produksjon og kommunikasjon. I tillegg til å leie ut rimelige fasiliteter og verktøy til kunstproduksjoner av ulike slag, kuraterer Wrap egne kunstneriske prosjekter. Konsertinstallasjonen Speaker Parker er et samarbeid mellom Wrap ved Leo Preston og Veronica Robles Thorseth og Mari Kvien Brunvoll, Jon Pigott, Antti Sakari Saaria og Roar Sletteland. I den uken utstillingen varer vil det bli åpne dropin workshops og på dagtid og workshop-konserter på kveldstid. Følg med på www.griegsamlingen.no for oppdaterte åpningstider de enkelte dagene.
Speaker Park er støttet av Bergen kommune, Fond for lyd og bilde, Kulturrådet, Os kommune og Hordaland fylkeskommune

Wrap is a center for artistic production and communication. In addition to renting out reasonably priced facilities and tools to various art productions, Wrap also curates own projects. The concert installation Speaker Park is a collaboration between Wrap (Leo Preston and Veronica Robles Thorseth) and Mari Kvien Brunvoll, Jon Pigott, Antti Sakari Saaria, and Roar Sletteland. During the week of the exhibition there will be open dropin workshops during daytime and workshop-concerts in the evenings. Please check www.griegsamlingen.no for updated opening times for workshops and concerts.

Oseana Kunst & Kultursenter – Galleri Hvelvet

Mobergsbakken 20, 5200 Os

www.griegsamlingen.no