Select Page

I' ve read that too much travelling is a waste of time av Therese Hoen (2013-14) Foto Thomas Vesterlid Delle Donne TIL UTSTILLING KUNSTHÅNDVERK 2014

19/9 – 14/12
Tirs – Søn: 11 – 16
Vernissage:
19/9: 19.00
 

unsthåndverk 2014 har som mål å vise det beste innen samtidens kunsthåndverk.

For første gang på mange år vises denne “høstutstillingen” for kunsthåndverk utelukkende i Bergen. Her kan man oppleve helt nye arbeider av norske kunsthåndverkere med et garantert stort spenn i form og innhold.

Norske Kunsthåndverkeres (NK) årsutstilling åpner 19. september i KODE 1. 273 kunstnere med vel 900 verk søkte til årets utstilling, hvorav 59 kunstnere med 90 verk gikk videre etter første juryering i juni. Første uken i september bestemmer juryen endelig hvilke verk som skal vises på årets utstilling. Nytt av i år er at kunstnerne har blitt oppfordret til å søke med stedsspesifikke verk.

Årsutstillingen til NK har de siste årene vært vist på Nasjonalmuseet i Oslo. Det er 37. gang utstillingen arrangeres. Utstillingen åpnes av statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Fire kunstnere er allerede plukket ut til å delta, det er Sidsel Palmstrøm, Line Garlind, Åse Kvalbein og Therese Hoen.

The goal for the exhibition Norwegian Crafts 2014 is to present the best of Norwegian contemporary craft.

For the first time in many years, this annual exhibition of the Norwegian Association for Arts and Crafts (NK) will only be shown in Bergen. Here you can experience brand-new works by Norwegian craft artists, with a guaranteed wide range in form and content.

273 artists applied to participate in this year’s exhibition, sending in documentation of approximately 900 art works. After the first round of jurying, works by four artists – Sidsel Palmstrøm, Line Garlind, Åse Kvalbein and Therese Hoen – were definitively selected, and 90 works by 59 artists went on to a second round of jurying. During the first week of September, the jury will make the final decisions on which works will be included in the show. This year the artists have been challenged to contribute site-specific works.

NK’s annual exhibition has been held in recent years at the National Museum for Art, Architecture and Design in Oslo / Museum of Decorative Arts and Design. This is the 37th time it is being organized.

KODE 1
Nordahl Bruns gate 9
kodebergen.no
post@kodebergen.no